Hakob Manuk Grigoryan, 1903, Sasun, Talvorik Doğumlu